האם עיוורון מקנה פטור מלא ממס הכנסה

תוכן עניינים

במדינת ישראל ישנה חקיקה סוציאלית רחבה ומערכת ביטוח לאומי וקצבאות מפותחת המיועדת לדאוג לחלשים בחברה. כחלק ממערכת זכויות זו ניתנים קצבאות נכות בהתאם לאחוזי הנכות של האדם, על מנת לאפשר קיום בכבוד לאלו שאינם יכולים לפרנס את עצמם עקב נכותם או מצבם הרפואי. כחלק מהזכויות הסוציאליות ניתנים גם פטורים ממס הכנסה על הכנסות יחידים הזכאים לכך. במאמר זה נתמקד בעיוורון.

 

פטור מלא מס הכנסה

בהתאם לסעיף 9 בפקודת מס הכנסה, עיוורון מקנה פטור מלא ממס הכנסה על הכנסותיו של יחיד עיוור. על מנת לממש את הזכאות, צריך להגיש בקשה לוועדה רפואית של ביטוח לאומי ולקבל זימון לוועדה. לאחר ההחלטה יש להגיש לפקיד השומה טופס בקשה לפטור ממס, תוך צירוף עותק נאמן למקור של פרוטוקול הוועדה לגבי פטור ממס הכנסה לנכים וצילום תעודת עיוור.

 

ערעור על ההחלטה

במידה והבקשה לזכאות אושרה במלואה או בחלקה, פקיד השומה יורה על החלטתו לגבי הזכאות על פי פקודת מס הכנסה. במידה ולא נחה דעתו של המבקש מהחלטות הוועדה, ניתן לערער על החלטת הוועדה מדרג ראשון בתוך 45 ימים מעת קבלת החלטת הוועדה הרפואית. לערר יש לצרף הסבר מנומק בצירוף אסמכתאות רלוונטיות לערעור ולשלם אגרה עבור וועדה רפואית לעררים.

 

תעודת עיוור

הזכאות לפטור ממס הכנסה עקב עיוורון מתבססת על הכרה רשמית. הדבר בא לידי ביטוי בקיומה של תעודת לקות ראייה או תעודת עיוור. התעודה ניתנת למי שסובל מעיוורון מוחלט ולמי שראייתו מוגבלת עקב צמצום שדה ראייה או חדות הראייה גם לאחר שימוש במשקפיים. שדה ראייה מצומצם מוגדר כאשר זווית הראייה המרבית בעין הטובה אינה עולה על 20 מעלות.

 

לקות ראייה

אם קיים מצב של לקות ראייה אשר איננה עומדת בתנאים לקבלת הפטור ממס הכנסה, במידה והאדם סובל ממחלות או מגבלות נוספות, יתכן וניתן לקבוע לו נכות משוקללת המזכה בפטור ממס הכנסה. דרגת הנכות המופיעה בתעודת העיוור נקבעת בפועל על ידי המוסד לביטוח לאומי באמצעות הועדה הרפואית הבודקת את מצב הראייה של המבקש.

 

זמני או קבוע

הדרגה נקבעת באחוזים ובהתאם אליהם נקבעת גם מידת הפטור ממס הכנסה. במקרה בו הפגיעה בראייה נובעת ממחלה או טראומה שניתנת לטיפול ויתכן שיפור עתידי במצב, הוועדה עשויה לקבוע נכות זמנית ובמקרים אלו, גם הפטור ממס הכנסה יהיה זמני. לאחר פקיעת התוקף של תעודת העיוור הזמנית, יש צורך לחדש אותה במידה ולא חל שיפור במצב הראייה.

 

סיכום פטור ממס הכנסה

לסיכום הנושא, על פי החוק עיוורים ובעלי לקות ראייה זכאים לפטור מלא ממס הכנסה עד לתקרת הכנסה מסוימת המשתנה בכל שנה. את ההכנסות הזכאיות לפטור ממס הכנסה ניתן לחלק להכנסה מיגיעה אישית מעבודתו של העיוור והכנסה שאינה מיגיעה אישית כגון קצבאות. הגדרות תקרת הפטור ממס נוגעות לשני סוגי ההכנסות בהתאם לסכומים המוגדרים.

קופת חיסכון

 

איש עסקים עורך דין
התייעצו איתי על הכל

ייעוץ ללא התחייבות. מלאו את הטופס ואצור עמכם קשר בהקדם האפשרי.
עונה על כל שאלה וסוגיה.

מידע נוסף
סטטיסטיקה פשיטת רגל בישראל ובעולם

אם אתם מקלידים בגוגל את הביטוי עו"ד פשיטת רגל מומלץ, תיווכחו שיעלו בפניכם תוצאות רבות. מדוע? מכיוון ובשנים האחרונות, חלה עלייה בשיעור פושטי הרגל בישראל.

מה היתרונות בקלדנות בבתי המשפט

שירותי קלדנות מקצועיים משמשים גופים שונים במגזר הציבורי, כמו גם במגזר הפרטי. היישום המוכר ביותר של קלדנות מקצועית הוא בבתי המשפט, אשר מכירים ביתרונות הרבים

3 שירותים משפטיים בעידן דיגיטלי

המונח "דיגיטל" הוא אחד המונחים הנפוצים ביותר בעולם של היום. כן, המאה ה-21 הביאה איתה אין ספור חידושים, שאחד מהם הוא עולם הדיגיטל, שפותח בפנינו