החזרי מס לעובדים בחו"ל

תוכן עניינים

בעידן הנוכחי, בו השמים פתוחים והעולם נעשה "קטן יותר", לא מעט עובדים ישראלים מוצאים עצמם עובדים בחוץ לארץ כאשר מעסיק ישראלי מעסיק אותם, ובכל מקרה שבו הם צריכים לשלם מס לרשויות המיסים בישראל. מעבר ליתרונות הטמונים בעצם העבודה מחוץ לארץ, הרבה עובדים מסוג זה עשויות להיות זכאים להחזרי מיסים. רשות המיסים בישראל מעודדת עובדים שמשלמים מס יתר לעמוד על זכויותיהם, אך בפועל מנתונים שהרשות מפרסמת נראה כי מעט מהעובדים הישראלים אכן עושים זאת ומבקשים החזרי מיסים ששילמו שלא לצורך.

 

אז למי בפועל מגיע החזר המס?

למעשה, פקודת מס הכנסה, נועדה לשם מניעת מצב בו יוטל על העובד "כפל מס", כך שהעובד ישלם מס הן במדינת מוצאו והן במדינה בה הוא נוכח ועובד באותו שלב. כדי שמצב מהסוג שתואר לעיל יקרה, על העובד להיות תושב בשתי המדינות. בפסיקה ובפקודת מס ההכנסה פותחו מבחנים לשם מניעת המצב האמור. נקדים ונאמר כי במצבים אלה יש לבחון כל מקרה לגופו בהתאם למבחנים שנמנה בהמשך.

אם כן, רשות המיסים תבחן אם העובד צריך לשלם מיסים בישראל בהתאם ל"מבחן מרכז החיים". כפי ששמו מרמז, מבחן זה נועד לבדוק היכן הם מרכז חייו של אדם, ושל איזה מדינה אותו אדם נחשב באותה תקופה – ובהתאם לכך לאיזה מדינה הוא צריך לשלם מיסים.

למבחן זה יש מספר פרמטרים שלעיתים קרובות נבדקים – לדוגמא, רשות המיסים תבחן היכן נמצאת משפחתו של אותו עובד, היכן נמצא מקום המגורים הקבוע שלו, מה שווים ואיזה נכסים נמצאים בכל מדינה. כמובן שאם נמצא שהעובד הינו אזרח ישראלי ומרכז חייו בישראלי, אזי עליו לשלם מיסים למדינת ישראל, גם אם עבד בחו"ל בתקופה האמורה.

במסגרת מבחן מרכז החיים, ישנן שני מבחנים טכניים חלופיים, אשר במידה ועומד בהם העובד, עליו יהיה לשלם מס הכנסה בישראל.

  • אם בשנת המס העובד שהה בישראל לפחות 183 ימים.
  • אם העובד שהה בישראל לפחות 30 יום בשנת המס כאשר בשתי שנות המס הקודמות שהה בישראל לפחות 425 ימים או יותר.

 

אמנת המס

מחויבותה של ישראל למנוע כפל מס איננה מוחצנת החוצה, ולשם הוכחת מחויבותה ישראל חתמה על אמנה בילטראלית לשם מניעת כפל מס. האמנה חתומה בין מדינות רבות.

לאחרונה נכנס תיקון כללי לפקודת מס הכנסה, על הכללים מסדירים את חישוב המס על משכורתם של עובדים ישראלים המועסקים בחו"ל על ידי מעסיק תושב ישראל. הכללים, כפי שנוסחו עד לאחרונה, העניקו הטבות למועסקים בחו"ל לתקופה העולה על ארבעה חודשים, בדרך של התרת הוצאות דיור, חינוך, טיפול רפואי וכדומה. כמו כן, קבעו הכללים חישוב מס מיוחד, חישוב עפ"י מדרגות מס דולריות.

נוצר מצב בו חישוב המס עפ"י הכללים היה גבוה יותר לעומת המס על יחידים בישראל, זאת בעקבות השינויים בשער החליפין של הדולר לעומת השקל ובשל עוד סיבות נוספות. בכללים החדשים נקבע כי חישוב המס יערך בהתאם לחישוב המס בישראל, עודכנו סכומי הוצאות והוארכה תקופת השהייה המינימלית לעניין תחולת הכללים מ- 4 חודשים ל- 8 חודשים. הכללים החדשים פשוטים יותר ליישום ותיקנו את העיוותים שנוצרו בחישוב המס עפ"י הכללים לעומת חישוב המס בישראל.

למידע נוסף על החזרי מס לעובדים בחו"ל לחצו כאן.

לבדיקת החזרי מס היכנסו: https://taxes-refund.co.il.

מחשבון

איש עסקים עורך דין
התייעצו איתי על הכל

ייעוץ ללא התחייבות. מלאו את הטופס ואצור עמכם קשר בהקדם האפשרי.
עונה על כל שאלה וסוגיה.

מידע נוסף
מאיר בקרמן – איש המיסים בעבורכם

מס הכנסה, החזרי מס, מיסים – אלו מילים מוכרות לנו משום שאנו חווים אותן בחיי היומיום שלנו מגיל צעיר. אך כמה אנו באמת בקיאים במושגים

עורך דין מס הכנסה מומלץ

התנהלות אל מול מס הכנסה עשויה להיות מורכבת, מתישה ולעיתים מייאשת. היא מחייבת עבודה יסודית ומדויקת, וכן נחוצה שקיפות אל מול המערכת הממשלתית החזקה במדינה.

מס שבח – מה הוא ומי משלם אותו?

המדינה מעניקה לנו שירותי שונים, כמו שירותי בריאות ורפואה, שירותי חינוך לילדים, שירותי ביטחון והגנה ושירותי תחבורה ציבורית, באמצעות תקציבים אותה היא משקיעה בצורה שהיא